Projecten > cultuurtechnische werkzaamheden

Realisatie van natuurontwikkeling in het gebied Bossche Broek Noord

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied
Directie: ARCADIS
Uitvoering: 2009

Het Bossche Broek is één van de weinige stukjes natuur dichtbij het centrum van 's-Hertogenbosch. Om ruimte te creëeren voor nieuwe natuur en om achterstallig onderhoud te herstellen zijn watergangen gedempt, vergraven of uitgediept. Tevens zijn er stuwen vernieuwd, wandelpaden opgeschoond en gerealiseerd en zijn er wandelbruggen aangebracht.

Cultuurtechnische werkzaamheden Waterbouwkundige werkzaamheden Wegenbouwkundige werkzaamheden Grondwerken Kunstwerken