Projecten > cultuurtechnische werkzaamheden

Dijkversterking Medemblik

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen
Directie: ARCADIS
Uitvoering: 2002/2005

Deze dijk dient als bescherming tegen het water van het Ijsselmeer. Jarenlange invloeden hadden als resultaat dat de dijk niet meer voldeed aan de gestelde eisen. Over een lengte van ruim 8 kilometer is de dijk verzwaard, verlegd en voorzien van taludbeschermingen van basalton en stortstenen. Vervolgens is de dijk ingericht voorr recreatie met wandelpaden en wandelbruggen.

Cultuurtechnische werkzaamheden Waterbouwkundige werkzaamheden Wegenbouwkundige werkzaamheden Grondwerken Kunstwerken