Projecten > cultuurtechnische werkzaamheden

Kletterwater Ecologische Zone te Roosendaal

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal / Waterschap Brabantse Delta
Directie: Gemeente Roosendaal
Uitvoering: 2010

Het Kletterwater doorkruist de woonwijken Langdonk en De Kroeven in Roosendaal. Om het Kletterwater toegankelijker te maken voor flora en fauna zijn er vispassages en faunatunnels aangebracht. Tevens zijn er stapelmuren aangebracht om schuilplaatsen te bieden voor (kleinere) dieren. Ook zijn de taluds aangepast en zijn er ontmoetingsplekken gerealiseerd.

Cultuurtechnische werkzaamheden Waterbouwkundige werkzaamheden Wegenbouwkundige werkzaamheden Grondwerken Kunstwerken