Projecten > cultuurtechnische werkzaamheden

Herprofileren Loonse Vaart te Drunen

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Directie: Waterschap Aa en Maas
Uitvoering: 2007

A-watergang De Loonse Vaart in Drunen is over enkele kilometers slibvrij gemaakt. Het water is tijdelijk omgeleid en er is drainage aangelegd om het werk in de droge uit te kunnen voeren. Vervolgens is de watergang geherprofileerd met klei en zijn er betonnen in- en uitstroomvoorzieningen aangebracht.

Cultuurtechnische werkzaamheden Waterbouwkundige werkzaamheden Wegenbouwkundige werkzaamheden Grondwerken Kunstwerken