Projecten > cultuurtechnische werkzaamheden

Natuurontwikkeling Smakterveld-Haag

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied
Directie: Kragten
Uitvoering: 2008/2010

Nieuwe waterlopen graven, percelen verschralen en oude greppels dempen. Dit zijn de kernpunten om percelen in Smakterveld en Haag in de gemeente Venray terug te geven aan de natuur. Daarnaast zijn stuwen aangebracht om het water te kunnen beheersen en is het gehele gebied voorzien van rasters voor vee.

Cultuurtechnische werkzaamheden Waterbouwkundige werkzaamheden Wegenbouwkundige werkzaamheden Grondwerken Kunstwerken