Projecten > cultuurtechnische werkzaamheden

Landinrichting Zundert EHS/EVZ

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied
Directie: ARCADIS
Uitvoering: 2008/2009

Landinrichting Zundert EHS/EVZ heeft heel wat teweeg gebracht in de gemeente Zundert. Ruim 170.000 m³ grond uit vennen, poelen en verschralingen is vervoerd naar ruim 100 lokale tuinders en agrariërs. De nieuwe natuurgebieden zijn deels ingeplant en voorzien van rasters. Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap gaan de nieuwe natuurgebieden beheren.

Cultuurtechnische werkzaamheden Waterbouwkundige werkzaamheden Wegenbouwkundige werkzaamheden Grondwerken Kunstwerken